BIJLAGEN behorend bij toelichting:

 

BESTEMMINGSPLAN OPSLAG JONKERSBRUG

 

 

 

Gemeente Winterswijk

 

 

- Verkennend bodemonderzoek (projectcode B02B0336)

- Akoestisch onderzoek (document 08il10.08r106)

- Geuronderzoek slootmaaisel (projectnummer 4368928)

- Besluit inzake het gebruik van de opslag