NedPlan NL.IMRO.0294.OV2012BGVOSVELDWG5-VA01 249583 442392 249697 442488 Vosseveldseweg 5 2021-04-15 gemeente Winterswijk R. Verhagen IMRO2012 28992 1000 NedPlan, NedGraphics B.V. 1.1.0 NL.IMRO 0294.OV2012BGVOSVELDWG5 VA01 omgevingsvergunning gemeentelijke overheid gemeente Winterswijk 0294 Vosseveldseweg 5 vastgesteld 2020-12-22 210167 vb_NL.IMRO.0294.OV2012BGVOSVELDWG5-VA01.pdf d_NL.IMRO.0294.OV2012BGVOSVELDWG5-VA01.pdf besluitdocument t_NL.IMRO.0294.OV2012BGVOSVELDWG5-VA01.pdf toelichting basisregistratie grootschalige topografie (BGT) 2020-12-16 basisregistratie kadaster (BRK) 2020-12-16 IMRO2012 PRGB2012 249583.236 442435.026 249633.853 442392.944 249696.584 442440.12 249655.617 442487.405 249583.236 442435.026 NL.IMRO 182 besluitvlak_X Omgevingsvergunning d_NL.IMRO.0294.OV2012BGVOSVELDWG5-VA01.pdf besluittekst 249583.236 442435.026 249633.853 442392.944 249696.584 442440.12 249655.617 442487.405 249583.236 442435.026