NedPlan NL.IMRO.0294.OV2211BGKOTTENWG90-OW01 247480 442164 247494 442196 Kottenseweg 90 2022-12-15 gemeente Winterswijk Furikawari IMRO2012 28992 1000 NedPlan, NedGraphics B.V. 1.1.0 NL.IMRO 0294.OV2211BGKOTTENWG90 OW01 omgevingsvergunning gemeentelijke overheid gemeente Winterswijk 0294 Kottenseweg 90 ontwerp 2022-12-16 d_NL.IMRO.0294.OV2211BGKOTTENWG90-OW01.pdf besluitdocument t_NL.IMRO.0294.OV2211BGKOTTENWG90-OW01.pdf toelichting b_NL.IMRO.0294.OV2211BGKOTTENWG90-OW01.pdf bijlage bij besluitdocument basisregistratie grootschalige topografie (BGT) 2022-11-10 basisregistratie kadaster (BRK) 2022-11-10 IMRO2012 PRGB2012 247488.881 442195.239 247480.98 442193.987 247485.703 442164.197 247493.604 442165.45 247488.881 442195.239 NL.IMRO 200 besluitvlak_X Besluitvlak Kottenseweg 90 d_NL.IMRO.0294.OV2211BGKOTTENWG90-OW01.pdf besluittekst 247488.881 442195.239 247480.98 442193.987 247485.703 442164.197 247493.604 442165.45 247488.881 442195.239