NedPlan NL.IMRO.0294.OV1604BTBUYSBALNB8-OW01 246188 442003 246335 442149 Buys Ballotstraat nabij 8 2016-10-24 gemeente Winterswijk R. Verhagen IMRO2012 28992 1000 NedPlan, NedGraphics B.V. 1.1.0 NL.IMRO 0294.OV1604BTBUYSBALNB8 OW01 omgevingsvergunning gemeentelijke overheid gemeente Winterswijk 0294 Buys Ballotstraat nabij 8 ontwerp 2016-10-26 d_NL.IMRO.0294.OV1604BTBUYSBALNB8-OW01.pdf besluitdocument t_NL.IMRO.0294.OV1604BTBUYSBALNB8-OW01.pdf toelichting basisregistratie kadaster (BRK) 2016-06-16 IMRO2012 PRGB2012 246264.441 442003.964 246326.462 442077.652 246334.317 442082.394 246310.923 442102.031 246305.139 442106.889 246297.46 442113.346 246296.134 442114.461 246296.159 442114.664 246298.122 442128.768 246209.977 442148.297 246207.048 442148.946 246202.665 442129.432 246188.924 442067.507 246264.441 442003.964 NL.IMRO 119 besluitvlak_X Besluitvlak 1 d_NL.IMRO.0294.OV1604BTBUYSBALNB8-OW01.pdf besluittekst burgemeester en wethouders 246264.441 442003.964 246326.462 442077.652 246334.317 442082.394 246310.923 442102.031 246305.139 442106.889 246297.46 442113.346 246296.134 442114.461 246296.159 442114.664 246298.122 442128.768 246209.977 442148.297 246207.048 442148.946 246202.665 442129.432 246188.924 442067.507 246264.441 442003.964