NedPlan NL.IMRO.0294.OV2007BGBREDELERW6-VA01 253834 442913 253981 443034 Bredelerweg 6 2021-02-01 gemeente Winterswijk R. Verhagen IMRO2012 28992 1000 NedPlan, NedGraphics B.V. 1.1.0 NL.IMRO 0294.OV2007BGBREDELERW6 VA01 omgevingsvergunning gemeentelijke overheid gemeente Winterswijk 0294 Bredelerweg 6 vastgesteld 2020-11-24 209949 vb_NL.IMRO.0294.OV2007BGBREDELERW6-VA01.pdf d_NL.IMRO.0294.OV2007BGBREDELERW6-VA01.pdf besluitdocument t_NL.IMRO.0294.OV2007BGBREDELERW6-VA01.pdf toelichting basisregistratie grootschalige topografie (BGT) 2020-11-16 basisregistratie kadaster (BRK) 2020-11-16 IMRO2012 PRGB2012 253889.708 442993.229 253870.701 443010.618 253834.509 442985.961 253918.967 442913.033 253980.684 442982.818 253926.971 443033.029 253889.708 442993.229 NL.IMRO 175 besluitvlak_X Besluitvlak omgevingsvergunning d_NL.IMRO.0294.OV2007BGBREDELERW6-VA01.pdf besluittekst 253889.708 442993.229 253870.701 443010.618 253834.509 442985.961 253918.967 442913.033 253980.684 442982.818 253926.971 443033.029 253889.708 442993.229