direct naar inhoud van Hoofdstuk 1 Inleiding
Plan: Streek & servicecentrum 't Tappunt, Misterweg 207-209 te Miste
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP0811BGMISTERW207-VA01

Hoofdstuk 1 Inleiding

Initiatiefnemer de heer J. Leemkuil is voornemens om een streek- en servicecentrum op te richten aan de Misterweg 207-209 in het buurtschap Miste (gemeente Winterswijk). Het gaat om een voormalig agrarisch perceel waarop bestaande bebouwing grotendeels wordt vervangen door nieuwbouw. Het streek- en servicecentrum voorziet in een detailhandel in streekproducten (food & non-food), een proeverij en meerdere servicediensten zoals kinder- en naschoolse opvang, een was- en herstelservice en een medicijnophaalpunt. Het voorliggende bestemmingsplan is opgesteld om deze ontwikkeling mogelijk te maken.

De realisatie van een streek- en servicecentrum is op basis van het geldende bestemmingsplan niet mogelijk. De bij dit plan behorende regels staan de gewenste ontwikkeling niet toe. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk heeft op 2 maart 2010 besloten medewerking te willen verlenen aan deze ontwikkeling. Zij is bereid de strijdigheid met het geldende bestemmingsplan weg te nemen door het geldende plan partieel te herzien.

Een bestemmingsplan regelt datgene wat nodig is voor een goede ruimtelijke ordening. In de toelichting bij het bestemmingsplan is de beleidsmatige en ruimtelijk-stedenbouwkundige afweging verwoord. In hoofdstuk 2 is het plangebied, de situatie en de ontwikkeling beschreven. Hoofdstuk 3 en 4 bevatten respectievelijk het beleidskader en de resultaten van het ruimtelijk onderzoek. In hoofdstuk 5 is de juridische opzet beschreven en in hoofdstuk 6 de uitvoerbaarheid van dit plan.