direct naar inhoud van 5.3 Beschrijving per bestemming
Plan: Streek & servicecentrum 't Tappunt, Misterweg 207-209 te Miste
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP0811BGMISTERW207-VA01

5.3 Beschrijving per bestemming

Bedrijf

Op basis van de systematiek van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk is het streek & servicecentrum met toepassing van een functieaanduiding specifiek bestemd. De regels sluiten waar mogelijk aan bij genoemd bestemmingsplan. Voor het bebouwd oppervlak van de bedrijfsbebouwing is een maatvoeringsaanduiding opgenomen.

Binnen deze bestemming is een streek & servicecentrum mogelijk met bijbehorende ontsluitings-, parkeer- en groenvoorzieningen. Een bedrijfswoning is uitgesloten.

Waarde - archeologische verwachting

Dubbelbestemmingen zijn op de verbeelding aangegeven gebieden waar naast de eigenlijke bestemming een specifiek belang geldt. Het gaat in dit plan om de onderstaande dubbelbestemmingen met betrekking tot archeologie. Deze zijn overgenomen uit het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk.

  • Waarde - archeologische verwachting 1: bescherming van archeologische waarden;
  • Waarde - archeologische verwachting 3: bescherming van archeologische waarden.

Een dubbelbestemming houdt meestal een beperking van de gebruiks- en/of bouwmogelijkheden van de onderliggende bestemming(en) in, vanwege het specifieke belang welke het beoogt te beschermen. Bij deze dubbelbestemmingen is een omgevingsvergunningenstelsel opgenomen voor het uitvoeren van bepaalde werken.