direct naar inhoud van 6.2 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Streek & servicecentrum 't Tappunt, Misterweg 207-209 te Miste
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP0811BGMISTERW207-VA01

6.2 Economische uitvoerbaarheid

Voorliggend bestemmingsplan beoogd een streek & servicecentrum mogelijk te maken. Hiertoe wordt vervangende nieuwbouw gerealiseerd en het terrein landschappelijk ingepast. Het terrein is in eigendom van initiatiefnemer. De economische uitvoerbaarheid van de onderneming is door initiatiefnemer met een bedrijfsplan nader onderbouwd.

Het plan betreft een particulier initiatief waaraan in beginsel geen kosten voor de gemeente zijn verbonden. De kosten voor het opstellen van dit bestemmingsplan en eventuele planschadekosten ex artikel 6.1 Wro komen voor rekening van initiatiefnemer. Hiervoor wordt een anterieure overeenkomst gesloten tussen de gemeente en de initiatiefnemer. Bovenstaande betekent dat bij de vaststelling van het bestemmingsplan geen exploitatieplan wordt vastgesteld, omdat de kosten ex artikel 6.12 lid 2a Wro ‘anderszins verzekerd zijn’.