direct naar inhoud van Artikel 9 Groen - Buurtschapskern
Plan: Integrale herziening buitengebied Winterswijk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1001BGHERZIENING-va01

Artikel 9 Groen - Buurtschapskern

9.1 bestemmingsomschrijving

De voor Groen - Buurtschapskern aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. groenvoorzieningen, bermen en beplanting;
  • b. paden, speelvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding;
  • c. evenementen zoals het volksfeest uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'evenemententerrein', mits dit gebruik voor iedere activiteit afzonderlijk beperkt blijft tot maximaal drie dagen per kalenderjaar exclusief opbouwen en afbreken;

met bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en verhardingen, parkeervoorzieningen.

9.2 bouwregels
9.2.1

Gebouwen mogen niet worden gebouwd.

9.2.2

Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal:

  • a. lichtmasten 6 m;
  • b. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 2 m.