^

 

ARTIKEL

6.

SLOTREGEL

 

 

 

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan "Opslag Jonkersbrug" van de gemeente Winterswijk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Winterswijk in de openbare

vergadering gehouden op 28 oktober 2010, nr. X-2

 

 de griffier,           de voorzitter.