REGELS behorend bij:

 

BESTEMMINGSPLAN OPSLAG JONKERSBRUG

 

 

 

Gemeente Winterswijk

 

Status: vastgesteld

 

 

 

INHOUD PLANREGELS

 

 

HOOFDSTUK 1

 

Artikel 1.

Artikel 2.

INLEIDENDE REGELS

 

Begrippen                                                                                                         

Wijze van meten                                                                                                

 

HOOFDSTUK 2

 

Artikel 3.

 

BESTEMMINGSREGELS

 

Bedrijf                                                                                                               

HOOFDSTUK 3

 

Artikel 4.

 

ALGEMENE REGELS

 

Anti-dubbeltelbepaling                                                                                      

 

HOOFDSTUK 4

 

Artikel 5.

Artikel 6.

OVERGANGS- EN SLOTREGELS

 

Overgangsrecht                                                                                                

Slotregel