direct naar inhoud van 2.5 Structuurvisie Winterswijk
Plan: Driemarkweg tussen 1b en 3
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1010BGDRIEMAWONG-OW01

2.5 Structuurvisie Winterswijk

In de Structuurvisie Winterswijk (vastgesteld door de raad op 24 februari 2011) is de opgave om de stedelijke kwaliteiten van Winterswijk in balans te brengen met de bijzondere landschappelijke kwaliteiten van de gemeente. Om die impuls te geven is een inspirerende visie nodig, waarin het maken van keuzes cruciaal is en het stellen van de juiste prioriteiten centraal staat. De Structuurvisie Winterswijk zal dienen als basis voor de ruimtelijke ontwikkelingen voor de komende 10 à 15 jaar. Eén van de hoofdopgaven is "het verbinden van de kwaliteiten van de kern en haar buitengebied".

Het plangebied maakt onderdeel uit van de stadsrand van Winterswijk. Voor de stadsrand zijn de volgende beleidsuitgangspunten geformuleerd:

  • 1. De gemeente zet zich in voor fraaie overgangen tussen stad en platteland voor een goede presentatie van Winterswijk naar buiten toe. Met een goede verwevenheid tussen de stadsrand en het landschap wordt gewerkt aan een unieke woonkwaliteit.
  • 2. De gemeente werkt mee aan combinaties van rode en groene functies in de stadsrandzone om de overgang tussen stad en land in evenwicht te brengen en te verzachten.

Uit onderzoek blijkt dat het beeld van de randen van Winterswijk zeer divers is en vaak introvert. Directe relaties tussen het dorp en het buitengebied zijn vaak zwak. Een deel van de entrees wordt zelfs geheel gedomineerd door bedrijventerreinen. Dit levert spanning op met het groene imago van de gemeente. Juist aan de rand liggen er goede kansen voor Winterswijk om zich te presenteren.