direct naar inhoud van 4.2 Overleg
Plan: Driemarkweg tussen 1b en 3
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1010BGDRIEMAWONG-OW01

4.2 Overleg

Conform artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening wordt het bestemmingsplan voorgelegd aan de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en wordt overleg gepleegd met die diensten van provincie en rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen die in het plan in het geding zijn.

In dit kader zijn overlegreacties ontvangen van de provincie Gelderland, de VROM-Inspectie en het Waterschap Rijn en IJssel. De provincie en de VROM-Inspectie hebben aangegeven dat zij geen opmerkingen hebben. De reactie van het waterschap is hierna samengevat en beantwoord.

Waterschap Rijn en IJssel

Samenvatting reactie

In het gebied is sprake van een watergang, die in beheer is bij het waterschap. Gevraagd wordt deze als "Water" te bestemmen. Daarnaast is in de nabijheid van het plangebied sprake van een natte ecologische verbindingszone. Deze dient te worden benoemd. Tot slot vraagt het waterschap om de watertoetstabel toe te voegen aan de toelichting.

Overwegingen gemeente

De watergang is, conform het bestemmingsplan "Buitengebied" (2011), alsnog tot "Water" bestemd. Ook is de natte ecologische verbindingszone alsnog benoemd in de waterparagraaf. De watertoetstabel maakt deel uit van de waterparagraaf, die opgenomen is als bijlage 3 bij de toelichting van het bestemmingsplan. De watertoetstabel maakt op deze manier al onderdeel uit van de toelichting. De gemeente acht het daarom niet noodzakelijk de watertoetstabel op te nemen in paragraaf 2.7. van de toelichting.

juli 2011.