direct naar inhoud van 2.2 Functies
Plan: Wesselerweg
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1101BGSTEENGOED-OW01

2.2 Functies

Het plangebied ligt in het agrarische cultuurlandschap van Oost-Winterswijk. De cultuurgronden in dit deel van Winterswijk zijn met name in gebruik ten behoeve van de melkveehouderij. Het grondgebruik bestaat voornamelijk uit grasteelt van Engels Raaigras en maïs. Het is een tamelijk kleinschalig landschap dat wordt gekenmerkt door veel reliëf en een afwisseling van cultuurgronden en kleine en grotere bossen. Circa 500 meter ten zuiden van het plangebied ligt de steengroeve. In deze groeve wordt muschelkalk gewonnen in dagbouw.

De recreatieve betekenis van Winterswijk neemt nog ieder jaar toe. In het buitengebied liggen verschillende verschillende campings, fiets- en wandelpaden en andere recreatieve voorzieningen. Zie figuur 2.4 voor nabijgelegen fietsroutes. Een langeafstandswandelroute ligt naast het plangebied.

Figuur 2.4: fietsvoorzieningen rond het plangebied (met groene ballon aangeduid)
afbeelding "i_NL.IMRO.0294.BP1101BGSTEENGOED-OW01_0009.png"