direct naar inhoud van Artikel 5 Algemene bouwregels
Plan: Spoorstraat tussen 37 en 43
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1101SGSPOOR39-OW01

Artikel 5 Algemene bouwregels

5.1 Bijzondere kapvormen en dakkapellen

Bij de toepassing van bijzondere kapvormen of dakkapellen mag de voorgeschreven goothoogte worden overschreden, mits in totaal niet meer dan 25% van de totale lengte van de goten op een overschrijdende hoogte wordt gerealiseerd.

5.2 Ondergeschikte onderdelen van gebouwen
 • a. bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen mogen de bouwgrenzen in afwijking van de verbeelding en het bepaalde in deze regels worden overschreden door:
  • 1. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, hellingbanen, funderingen, balkons (met ondersteunende palen of kolommen), erkers, serres, entreeportalen, veranda's, afdaken en aan- en uitbouwen mits:
   • de overschrijding niet meer bedraagt dan 1,5 m;
   • voor wat betreft veranda's, erkers en serres de breedte niet meer bedraagt dan 75% van de breedte van de betreffende gevel;
   • voor wat betreft aan- en uitbouwen de hoogte niet meer bedraagt dan 3 m met uitzondering van trappenhuizen, balkons en galerijen;
   • de afstand tot de openbare ruimte minimaal 2 m bedraagt, met dien verstande dat deze bepaling niet geldt voor de achterzijde van het gebouw (grenzend aan de bestaande parkeerplaats);
  • 2. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding niet meer bedraagt dan 1,5 m.