direct naar inhoud van Artikel 7 Algemene afwijkingsregels
Plan: Spoorstraat tussen 37 en 43
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1101SGSPOOR39-OW01

Artikel 7 Algemene afwijkingsregels

7.1 Afwijking

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in deze regels of de aanwijzingen op de verbeelding, voor:

  • a. het oprichten van nutsvoorzieningen, mits de inhoud van het gebouw niet groter is dan 50 m3 en de hoogte niet meer bedraagt dan 4 m;
  • b. het overschrijden van de bouwgrenzen tot een maximum van 3 meter, mits de opzet van het plan gehandhaafd blijft;
  • c. het oprichten van masten ten behoeve van een centraal antennesysteem en van zendinstallaties tot een maximale hoogte van 25 meter.

7.2 Uitzondering

Het verlenen van een afwijking als bedoeld in 7.1 onder a., is niet mogelijk voor het bouwen van gasdrukregel- en gasdrukmeetstations met een grotere inhoud dan 8 m3 en van verkooppunten voor motorbrandstoffen.