direct naar inhoud van Artikel 18 Recreatie - Rommelgebergte
Plan: Verblijfsrecreatieterreinen
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1104BGRECREATIE-OW01

Artikel 18 Recreatie - Rommelgebergte

18.1 bestemmingsomschrijving

De voor Recreatie - Rommelgebergte aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. verblijfsrecreatie in de vorm van vrijstaande recreatiewoningen, met dien verstande dat:
  • 1. binnen de gehele bestemming maximaal 230 recreatiewoningen zijn toegestaan;
  • 2. ter plaatse van de aanduiding 'aaneengebouwd' maximaal 5 geschakelde recreatiewoningen zijn toegestaan;
 • b. dagrecreatie;
 • c. één bedrijfswoning ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en paden, ondergeschikte detailhandel, sanitaire voorzieningen, parkeervoorzieningen, speelvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven.

18.2 bouwregels
18.2.1

Beheer- en dienstgebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. gebouwd ter plaatse van de aanduiding specifieke vorm van recreatie - dienstgebouw;
 • b. goothoogte maximaal 3,5 m;
 • c. bouwhoogte maximaal 9 m.
18.2.2

Recreatiewoningen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. oppervlakte maximaal 66 m2, met dien verstande dat de gezamenlijke oppervlakte van de recreatiewoning en het bijbehorende bijgebouw niet meer dan 75 m2 mag bedragen;
 • b. inhoud maximaal 300 m3;
 • c. goothoogte maximaal 4 m;
 • d. bouwhoogte maximaal 6,5 m;
 • e. onderkeldering is niet toegestaan.
18.2.3

Bijgebouwen bij de recreatiewoningen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. maximaal één vrijstaand bijgebouw per recreatiewoning;
 • b. bouwhoogte maximaal 3 m;
 • c. oppervlakte maximaal 15 m2;
 • d. overkappingen mogen niet worden gebouwd;
 • e. onderkeldering is niet toegestaan.
18.2.4

Bedrijfswoningen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. gebouwd binnen het bouwvlak;
 • b. goothoogte maximaal 3,5 m;
 • c. bouwhoogte maximaal 9 m;
 • d. inhoud maximaal 750 m3.
18.2.5

Bijgebouwen en overkappingen bij de bedrijfswoning voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. gezamenlijke oppervlakte per bedrijfswoning maximaal 150 m2;
 • b. goothoogte maximaal 3 m;
 • c. bouwhoogte maximaal 6 m.
18.2.6

Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal:

 • a. erf- en terreinafscheidingen 2 m;
 • b. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 6 m.
18.3 specifieke gebruiksregels
18.3.1

Tot een gebruik in strijd met de bestemming wordt verstaan een gebruik van recreatiewoningen en stacaravans ten behoeve van permanente bewoning.

18.3.2

In afwijking van het bepaalde in artikel 18.3.1 is permanente bewoning van recreatiewoningen toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - permanente bewoning' met dien verstande dat:

 • a. de permanente bewoning in omvang niet mag worden vergroot;
 • b. op het moment dat de permanente bewoning van de desbetreffende recreatiewoningen eindigt, hierna permanente bewoning niet langer is toegestaan.