direct naar inhoud van 3.1 de woningen
Plan: Inslagstraat tussen 16 en 18
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1104KOINSLAG-OW01

3.1 de woningen

Het plan betreft de bouw van in totaal drie woningen:

- 2 één-onder-één-kap woningen;

- 1 geschakelde woning

De twee onder-één-kap woningen worden, gezien vanaf de Inslagstraat, gebouwd aan de linkerzijde en de geschakelde woning aan de rechterzijde.

De Inslagstraat is een mengeling van kleinschalige oude en nieuwere woningen. Om de woningen goed in het straatbeeld te laten passen wordt de goothoogte beperkt tot 4,5 meter. De nokhoogte mag maximaal 9 meter bedragen. De bestaande woningen aan de linkerzijde hebben een iets hogere goothoogte, de bestaande woning aan de rechterzijde heeft een lagere goothoogte.
De voorgevels van de nieuwe woningen verspringen enigszins ten opzichte van elkaar om de lichte bocht in de straat te volgen. De voorgevels zijn iets naar achteren gelegd om enigszins wat open ruimte in de straat te creëeren.

In het bestemmingsplan zijn de woningen ingedeeld in de categorie [sba-2]. Dit houdt in dat de woningen aan één zijde in de perceelsgrens mogen worden gebouwd aan de andere zijde minimaal 2,5 meter uit de perceelgrens moeten worden gebouwd. Aan deze zijde mogen wel garages, bergingen en woonvertrekken met een goothoogte van maximaal 3 meter, mits 2,5 meter terugliggend van de voorgevelrooilijn, worden gebouwd.

Op het perceel naast Inslagstraat 18 staat een muur van het voormalig schoolgebouw. De bewoners van Inslagstraat 18 willen deze muur graag behouden. Er zal overleg plaatsvinden tussen bewoners van Inslagstraat 18 en de nieuwe eigenaren van het desbetreffende perceel over het eventueel - geheel of gedeeltelijk - behoud van de muur.

De woningen, zoals hier beoogd, kunnen als passend worden beschouwd in het straatbeeld.