direct naar inhoud van 3.2 water en groen
Plan: Inslagstraat tussen 16 en 18
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1104KOINSLAG-VA01

3.2 water en groen

Op het te bebouwen perceel bevindt zich één boom. Verder is het een stuk grond zonder bebouwing of groen. Het terrein wordt gebruikt als parkeerterrein.

Hoewel de boom niet beeldbepalend is wordt bij de ontwikkeling van de plannen ernaar gestreefd dat de boom behouden blijft. Echter de boom staat op of net naast de perceelsgrens van het perceel dat grenst aan het aan te leggen voetpad. Onzeker is of de boom voor de aanleg van het pad en/of de erfafscheiding goed inpasbaar is. Mocht de boom niet ingepast kunnen worden dan zal deze alsnog worden verwijderd.