direct naar inhoud van 4.3 Gemeentelijk beleid
Plan: Inslagstraat tussen 16 en 18
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1104KOINSLAG-VA01

4.3 Gemeentelijk beleid

Masterplan 2005-2020

In Winterswijk ligt een belangrijke opgave om de ruimtelijke kwaliteit van de kern en de relatie van de kern met het omliggende buitengebied verder te versterken. Basis voor dit Masterplan vormt de 'Visie Wonen en Werken'. In het Masterplan zijn de keuzes, die in de Visie Wonen en Werken zijn gemaakt, uitgewerkt in de richting van concrete inrichtingsplannen voor verschillende locaties in Winterswijk. De planhorizon voor deze ruimtelijke visie is 2020.

Structuurvisie Winterswijk

De raad van de gemeente Winterswijk heeft in 2010 ingestemd met de inhoud van de structuurvisie Winterswijk. Hierin is beleid opgenomen voor onder meer wonen in gebieden direct achter de winkelstraten.

"Deze gebieden worden in de toekomst waardevolle woongebieden. Bij het goede wonen in het centrum hoort hoogwaardig en veilig parkeren en een prettige openbare ruimte. Om dat te realiseren wordt bij herstructurering gekozen voor ondergronds parkeren. In deze gebieden wordt zo “ruimte” gemaakt om voor een hoogwaardiger openbare ruimte, om het goede wonen te versterken. Het langparkeren wordt hiermee ook deels uit het centrum gehaald.

Woningbouw in dit gebied zal met name gericht worden op senioren en appartementen voor starters en alleenstaanden, die in een mooie luwe centrumzone, dichtbij de voorzieningen willen wonen. De omgeving moet het beeld van ‘ontspannen wonen’ geven. De woonfunctie in dit gebied wordt gekoppeld aan ontspannen wandelroutes die de parkeerplaatsen van het centrum verbinden met het kernwinkelgebied.

In dit gebied ligt ook een sterk maatschappelijk cluster met muziekschool en bibliotheek. Voor de toekomst wordt ruimte opengehouden zodat hier verdere versterking van het maatschappelijkcluster mogelijk is.

Enkele achterzijden van de winkelstraten verdienen verbetering. In concreto gaat het om deachterzijde van de Misterstraat (parkeerplaats Goudvinkenstraat) en de achterzijde van de Wooldstraat – Batavier. Het woongebied de Batavier zien we in dat licht als een van de herstructureringslocaties voor de toekomst."

Beoogd bouwplan kan, gezien dit beleid, als passend worden beschouwd.