direct naar inhoud van 5.3 externe veiligheid
Plan: Inslagstraat tussen 16 en 18
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1104KOINSLAG-VA01

5.3 externe veiligheid

De doelstelling van het externe veiligheidsbeleid is het realiseren van een veilige woon- en leefomgeving door het beheersen van risico's van industriƫle activiteiten met opslag en transport van gevaarlijke stoffen. Het beleid is er op gericht te voorkomen dat te dicht bij gevoelige bestemmingen activiteiten met gevaarlijke stoffen plaatsvinden.

In de nabijheid van de ontwikkelingslocatie worden geen industriƫle activiteiten uitgeoefend; er vinden dan ook in de nabijheid van beoogde locatie geen transportbewegingen van gevaarlijke stoffen plaats.

Samenvattend kan worden gesteld dat er geen aanleiding is om te veronderstellen dat omliggende bedrijvigheid op welke wijze dan ook invloed hebben op de beoogde woningbouwplannen.