direct naar inhoud van Artikel 20 Wonen - Woonwagenstandplaats
Plan: Kom Winterswijk 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1106KO01-VA01

Artikel 20 Wonen - Woonwagenstandplaats

20.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Woonwagenstandplaats' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. het bestaande aantal woonwagens;
  • b. praktijk- en kantoorruimten voor de uitoefening van een aan huis verbonden beroep, met dien verstande, dat maximaal 50 m2 van de vloeroppervlakte van de woonwagen en het bijgebouw ten behoeve van deze activiteiten in gebruik mag zijn en dat de woonfunctie in overwegende mate behouden blijft;

met bijbehorende standplaatsen, gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, wegen en paden, parkeervoorzieningen, speelvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven.

20.2 bouwregels
20.2.1 woonwagens

Woonwagens voldoen aan de volgende kenmerken:

  • a. bouwhoogte maximaal 5 m;
  • b. breedte maximaal 5 m.
20.2.2 bijgebouw

Per standplaats maximaal één bijgebouw met de volgende kenmerken:

  • a. oppervlakte maximaal 12 m2;
  • b. goothoogte maximaal 3 m.
20.2.3 bouwwerken geen gebouwen zijnde

Bouwhoogte bouwwerken, geen gebouwen zijnde maximaal 2 m.