direct naar inhoud van Artikel 35 Algemene wijzigingsregels
Plan: Kom Winterswijk 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1106KO01-VA02

Artikel 35 Algemene wijzigingsregels

35.1

Burgemeester en wethouders hebben de bevoegdheid het plan te wijzigen in de vorm van het aanbrengen van geringe veranderingen in de plaats, ligging en/of afmetingen van bestemmingsgrenzen, met inachtneming van tenminste de volgende voorwaarden:

  • a. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen mogen niet onevenredig worden geschaad;
  • b. geen onevenredige aantasting mag plaatsvinden van in de omgeving aanwezige functies en waarden;
  • c. geen onevenredige aantasting mag plaatsvinden van de belangen van eigenaren en gebruikers van omliggende gronden.
35.2

Burgemeester en wethouders hebben de bevoegdheid het plan te wijzigen in de vorm van door het toekennen van de bestemming 'Waarde - Cultuurhistorie', indien uit nader onderzoek naar cultuurhistorische waarden blijkt dat ter plaatse behoudenswaardige cultuurhistorische waarden aanwezig zijn en met dien verstande dat advies is ingewonnen bij een deskundige (commissie) op het gebied van cultuurhistorie.