direct naar inhoud van Hoofdstuk 3 Planbeschrijving
Plan: Wesselerweg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1108BGSTEENGOED-VA01

Hoofdstuk 3 Planbeschrijving

Initiatiefnemer is voornemens de volgende activiteiten te ontplooien:

  • bezoekerscentrum Winterswijks goud met bijbehorend parkeerterrein
  • omzetten van boerderijterras naar horecafunctie
  • ontwikkelen logiesverblijven in bestaande gebouw, met de mogelijkheid om in de toekomst deze functie binnen bestaande gebouwen verder uit te breiden tot een landschapshotel
  • inrichten natuurvriendelijke oever en slopen bestaande paardenstal op deze locatie

Figuur 3.1: een beeld van de beoogde nieuwe situatie
afbeelding "i_NL.IMRO.0294.BP1108BGSTEENGOED-VA01_0008.png"

Bezoekerscentrum 'Winterswijks goud'
Initiatiefnemer wil, gerelateerd aan de nabijgelegen steengroeve, een bezoekerscentrum bouwen voor geïnteresseerden in de geologie van Winterswijk. In dit bezoekerscentrum wordt informatie getoond over de geologische opbouw van Winterswijk en exploitatie van het muschelkalk in de nabij gelegen steengroeve. In het centrum worden onder andere fossielen en andere bodemvondsten getoond. Een speciale vergaderruimte wordt ingericht voor het kunnen houden van lezingen, vergaderingen of om geïnteresseerden te informeren over de bijzonder geologische waarde van het gebied alvorens de steengroeve te bezoeken. In het bezoekerscentrum wordt ook een jeugdgroeve ingericht. Deze jeugdgroeve bestaat uit een hoeveelheid muschelkalk die in de ruimte wordt gestort en waar kinderen met behulp van hamer en beitel zelf op zoek kunnen naar fossielen en andere bodemschatten. Dit is een veilige manier van natuureducatie en niet afhankelijk van weersinvloeden. Naast jeugdgroeve, expositieruimte en vergaderzaal, wordt tevens een toiletgelegenheid en handwasplaats ingericht.

Het bezoekerscentrum wordt aan de noordwestzijde van het plangebied gerealiseerd, nabij de Lageweg richting Winterswijk. Zie ook figuur 3.2. Tussen het bezoekerscentrum en het bestaande erf wordt ten behoeve van de bezoekers die met de auto of bus komen een parkeerterrein ingericht.

Figuur 3.2: aanzicht op de beoogde locatie van het bezoekerscentrum (links op afbeelding) afbeelding "i_NL.IMRO.0294.BP1108BGSTEENGOED-VA01_0009.png"

Het bezoekerscentrum zal worden gehuisvest in een nieuw te bouwen schoppe met een historische en streekeigen uitstraling. Het gebintwerk voor dit gebouw is afkomstig uit een boerderij ('De Vente') die in 2007 in Ruurlo is gesloopt. Figuur 3.3 geeft een impressie van het nieuw te bouwen bezoekerscentrum.

Het oppervlak van de schoppe is (15 m x 16.5 m =) 247 vierkante meter.

Figuur 3.3: schetsen van de voor- en zijgevel van de schoppe
afbeelding "i_NL.IMRO.0294.BP1108BGSTEENGOED-VA01_0010.png" afbeelding "i_NL.IMRO.0294.BP1108BGSTEENGOED-VA01_0011.png"
Horecabestemming
Het bestaande boerderijterras biedt momenteel beperkte mogelijkheden om de bezoeker of passant van drank en spijs te voorzien. Door het boerderijterras een volwaardige horecafunctie te geven, is initiatiefnemer beter in staat om aan de vraag van de consument te voldoen en om het bezoekerscentrum te bedienen. De horecafunctie is van toepassing op de huidige slechtweeraccommodatie, het terras en het bezoekerscentrum.

Figuur 3.4: het gebouw waarin de bestaande horeca wordt uitgebreid
afbeelding "i_NL.IMRO.0294.BP1108BGSTEENGOED-VA01_0012.png" afbeelding "i_NL.IMRO.0294.BP1108BGSTEENGOED-VA01_0013.png"

Logiesverblijven
Initiatiefnemer wil in bestaande gebouwen logiesvertrekken ontwikkelen. Deze mogelijkheden worden ontwikkeld in een bijgebouw aan de Wesselerweg 3, in de huidige woning Wesselerweg 5, alsmede in een tweetal bijgebouwen op het erf. In totaal worden er 8 logiesvertrekken gerealiseerd, verdeeld over vier gebouwen. Dit gebeurt in twee fasen. In de eerste fase, die gelijktijdig met de bouw van het bezoekerscentrum zal plaats vinden, worden 2 logiesvertrekken gerealiseerd in het meest noordwestelijke gebouw van het erf. Pas in een latere fase worden de overige logiesvertrekken gerealiseerd. Zie ook figuur 3.5.

Figuur 3.5: links het beoogde logiesgebouw en rechts de mogelijk toekomstige logiesvertrekken
afbeelding "i_NL.IMRO.0294.BP1108BGSTEENGOED-VA01_0014.png" afbeelding "i_NL.IMRO.0294.BP1108BGSTEENGOED-VA01_0015.png"

Het plangebied ligt, naast dat het gelegen is in één van de fraaiste delen van het Nationale Landschap Winterswijk, aan een druk gebruikte recreatieve route. Het aanbieden van slaapplaatsen is een versterking van de recreatieve gebruiksmogelijkheid van deze route. Om de bijzonderheid van deze vorm van logies en de bijzonderheid van het omringende waardevolle landschap te benadrukken en om zich te onderscheiden van verblijfsrecreatie elders wordt hier gesproken van 'landschapshotel'.

Inrichten natuurvriendelijke oever
De oprichting van het bezoekerscentrum, de aanleg parkeervoorziening en het ontwikkelen van het landschapshotel gaat gepaard met de herinrichting van het gehele perceel. De beek aan de uiterste noordgrens van het plangebied krijgt een breed stroombed van circa 15 meter. In perioden met veel neerslag fungeert deze zone als retentiezone. Door de gewijzigde inrichting verdwijnt het maaipad aan de zuidzijde. Beheer dient vanaf het resterende maaipad aan de noordzijde uitgevoerd te worden. Het stroombed wordt jaarlijks of eens in de 2 jaar gemaaid, waarbij het maaisel wordt afgevoerd. De noordoever wordt een flauwe oever van 1:5 in plaats van 1:2. Om het zicht op de parkeerplaats te verminderen, wordt deze begrenst door een beuken knip/scheerhaag. Aan de rand van de parkeerplaats worden vijf inlandse eiken gepland. Tot de herinrichting van het perceel hoort ook het slopen van een paardenstal, het weghalen van de buitenbak en een éénroedige hooiberg.

Figuur 3.6: links de te slopen paardenstal en rechts de te verbreden en natuurlijk in te richten beek
afbeelding "i_NL.IMRO.0294.BP1108BGSTEENGOED-VA01_0016.png" afbeelding "i_NL.IMRO.0294.BP1108BGSTEENGOED-VA01_0017.png"

Bedrijfswoning
De bestaande woning op het perceel Wesselerweg 3 krijgt de functie 'bedrijfswoning'. Hierdoor wordt voorkomen dat deze woning bij verkoop van de woning gezien wordt als woning 'van derden' , hetgeen kan leiden tot strengere (geluid)voorschriften.