direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding en doel
Plan: Badweg 1
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1109BGBADWEG1-OW01

1.1 Aanleiding en doel

De initiatiefnemer is voornemens om op de locatie Badweg 1 te Winterswijk het agrarisch bouwvlak uit te breiden, omdat het huidige bouwvlak onvoldoende ontwikkelingsruimte biedt. De initiatiefnemer heeft de gemeente gevraagd hieraan medewerking te verlenen. De gemeente heeft op 4 januari 2011 besloten om in principe medewerking te verlenen aan het verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan, mits er vanuit Gedeputeerde Staten een Natuurbeschermingswetvergunning wordt afgegeven. De provincie heeft aangegeven in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 geen bedenkingen te hebben.

Het voorliggende bestemmingsplan omvat de planologisch-juridische regeling, die de wijziging van het bouwvlak op het betreffende perceel mogelijk maakt.