direct naar inhoud van Artikel 15 Slotregel
Plan: Badweg 1
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1109BGBADWEG1-VA01

Artikel 15 Slotregel

Dit bestemmingsplan kan worden aangehaald als bestemmingsplan 'Badweg 1' van de gemeente Winterswijk.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van ............................,

De voorzitter, De griffier,

……………… ………………