direct naar inhoud van Artikel 4 Sport
Plan: Sportpark Jaspers Fase 3
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1201SGJASPERSF3-OW01

Artikel 4 Sport

4.1 Bestemmingsomschrijving
4.1.1 Algemeen

De voor Sport aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. sportactiviteiten;
  • b. een geluidswal ter plaatse van de aanduiding 'geluidswal', met een hoogte van maximaal 3,5 meter
  • c. evenementen zoals een volksfeest of een rommelmarkt, mits het gebruik beperkt blijft tot drie dagen per kalenderjaar exclusief het opbouwen en afbreken;

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, wegen en paden, horeca, sanitaire voorzieningen, parkeervoorzieningen, speelvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding;

4.1.2 Parkeervoorzieningen

Parkeervoorzieningen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein'.

4.2 Bouwregels
4.2.1 Gebouwen

Gebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:

  • a. gebouwd binnen het bouwvlak, met dien verstande dat buiten het bouwvlak gebouwen ten behoeve van opslag, stalling en onderhoud zijn toegestaan met een gezamenlijke oppervlakte van maximaal 150 m2 en een bouwhoogte van maximaal 3 m;
  • b. bouwhoogte maximaal de ter plaatse van de aanduiding maximale bouwhoogte aangegeven bouwhoogte;
4.2.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde maximaal:

  • a. lichtmasten 17,5 m, met uitzondering ter plaatse van de specifieke bouwaanduiding uitgesloten - lichtmasten, waar geen lichtmasten zijn toegestaan;
  • b. speelinstallaties en ballenvangers 8 m;
  • c. overige bouwwerken geen gebouwen zijnde 4 m.