direct naar inhoud van 1.3 Vigerend bestemmingsplan
Plan: Sportpark Jaspers Fase 3
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1201SGJASPERSF3-OW01

1.3 Vigerend bestemmingsplan

Er zijn twee bestemmingsplannen vigerend voor het plangebied. Voor het grootste gedeelte is dit het bestemmingsplan "Integrale herziening buitengebied Winterswijk". Een ander gedeelte ligt in het bestemmingsplan “Kom Noord”. Hieronder vindt u de verschillende vigerende bestemmingsplannen gecombineerd op één afbeelding.

afbeelding "i_NL.IMRO.0294.BP1201SGJASPERSF3-OW01_0002.jpg"

1.3.1 Integrale herziening buitengebied Winterswijk

Dit plan is door de gemeenteraad vastgesteld op 27 januari 2011. De bestemming van de gronden is agrarisch cultuurlandschap. Er ligt ook een bestemde watergang in het plangebied. Daarnaast geldt de dubbelbestemming archeologische verwachting 1 (deels) en 4 (deels), de gebiedsaanduiding natte natuur, de gebiedsaanduiding waardevol landschap, de gebiedsaanduiding reconstructiewetzone - verwevingsgebied en tenslotte is nog een gedeelte bestemd met de gebiedsaanduiding ehs - verweving. Deze laatste aanduiding is echter niet juist bestemd. Door een streekplanherziening is de ecologische hoofdstructuur niet meer aanwezig op deze gronden. Per abuis is deze zone in de integrale herziening van het bestemmingsplan buitengebied niet verwijderd. Met de andere aanduidingen en dubbelbestemmingen dient rekening gehouden te worden.

afbeelding "i_NL.IMRO.0294.BP1201SGJASPERSF3-OW01_0003.png"

Fragment bestemmingsplan Integrale herziening bestemmingsplan buitengebied

1.3.2 Kom Noord

Het gedeelte waar momenteel nog de honk- en softbalclub Hickory speelt, heeft al een sportbestemming en ligt in het bestemmingsplan "Kom Noord".
Het bestemmingsplan "Kom Noord" is vastgesteld op 17 februari 2005 door de raad van de gemeente Winterswijk en op 6 september 2005 goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Gelderland.

Binnen het vigerende bestemmingsplan is het plangebied aangewezen voor "sportdoeleinden". De bestemming "sportdoeleinden" maakt onder andere ontwikkelingen en uitbreidingen van bestaande bebouwing en het bouwen van aan- en bijgebouwen mogelijk. Dit dient echter binnen de op de plankaart aangegeven bouwvlakken te gebeuren. Een uitzondering wordt daarbij gemaakt voor gebouwen als fietsenstallingen, onderhoudsruimten, opslagruimten voor spelmaterialen en dug-outs.

afbeelding "i_NL.IMRO.0294.BP1201SGJASPERSF3-OW01_0004.png"

Fragment bestemmingsplan Kom Noord