direct naar inhoud van 2.1 Huidige situatie plangebied en omgeving
Plan: Sportpark Jaspers Fase 3
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1201SGJASPERSF3-OW01

2.1 Huidige situatie plangebied en omgeving

Het plangebied ligt in het noordwesten van de kern Winterswijk. Sportpark Jaspers is één van de twee hoogwaardige buitensportparken bij de kern Winterswijk en vervult daarbij een belangrijke rol voor zowel het gemeentelijke sportbeleid, als voor het bevorderen van de leefbaarheid in Winterswijk.

Het bestaande sportpark ligt op de rand van het landelijk en stedelijk gebied van Winterswijk en is goed bereikbaar voor de inwoners van Winterswijk en het omliggende landelijk gebied.

Ten westen van het sportpark is de Groenloseweg (N319) gelegen, die Winterswijk met Groenlo verbindt.

Op het sportpark zijn diverse verenigingen gevestigd. In het noorden van het bestaande sportpark zijn hockeyvereniging Avanti en korfbalclub WIKO gelegen. Deze twee verenigingen delen twee kunstgrasvelden en kleedaccommodaties. Beide kunstgrasvelden zijn voorzien van verlichting. Beide verenigingen beschikken over een eigen clubhuis.

Aan de oostzijde van het bestaande sportpark zijn zwembad Jaspers, honkbalvereniging Hickory en de schietaccommodatie van SVW '72 gevestigd. Zwembad Jaspers is een zwem- en recreatiebad met verschillende baden en attracties. Er is een wedstrijdbad, een recreatiebad, een peuterbad, een whirlpool, glijbaan, stroomversnelling en een Turks stoombad. Ook is er een kleine horecavoorziening in het zwembad gevestigd.

Aan de zuidzijde is de Winterswijkse tennisclub gelegen. De vereniging beschikt over zeven buitenbanen en vier overdekte banen alsmede een eigen clubhuis.

Ook v.v. Winterswijk heeft een plaats op sportpark Jaspers. De voetbalvereniging beschikt over drie voetbalvelden, een trainingsgedeelte en een eigen kantine.

De gronden waarop het sportpark wordt uitgebreid worden momenteel grotendeels agrarisch gebruikt. Het gedeelte waarop de nieuwe accommodatie zal worden gebouwd en de parkeervoorziening is gepland, is reeds in gebruik als sportterrein voor de honk- en softballvereniging Hickory.

Clustering en multifunctioneel gebruik van accommodaties

De gemeente Winterswijk maakt zich hard voor de clustering en herschikking van huidige buitensportaccommodaties tot een tweetal hoogwaardige buitensportparken, gelegen aan weerskanten van de kom van Winterswijk. Eén van deze sportparken is sportpark Jaspers.

De gemeente bevordert daarbij een multifunctioneel gebruik van accommodaties, waarbij de nadruk ligt op behoud en kwaliteit boven kwantiteit. Hierbij zijn niet alleen sporttechnische eisen van belang, maar ook eisen als voldoende ruimte, bereikbaarheid, toegankelijkheid en sociale veiligheid.

Daarbij zet de gemeente specifiek in op de aanleg en het gebruik van kunstgrasvelden om het multifunctionele gebruik te bevorderen.

Het resultaat van deze clustering houdt onder meer in dat de voetbalverenigingen WVC en SKVW gaan verhuizen naar sportpark Jaspers en dat honk- en softbalvereniging Hickory een nieuw onderkomen krijgt op een andere locatie.

Herinrichting sportpark Jaspers

De herinrichting van sportpark Jaspers zal in drie fasen worden voltrokken. Onderhavig bestemmingsplan voorziet in de ontwikkeling van de derde en laatste fase.

Fase 1

De eerste fase behelste het verplaatsen van korfbalvereniging WIKO van de Morgenzonweg naar sportpark Jaspers, waar de vereniging een plaats heeft gekregen naast hockeyvereniging Avanti. De kleedruimtes zijn uitgebreid, er is een nieuwe kantine gerealiseerd en een fietsenstalling geplaatst. Daarnaast is ook een tweede kunstgrasveld aangelegd. Beide velden zijn voorzien van verlichting. Deze ontwikkeling is reeds beschreven en verantwoord in het op 8 juli 2010 door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan “Verplaatsing korfbalclub WIKO”.

Fase 2

Het gaat bij deze tweede fase louter om een herinrichting van de bestaande functies en verenigingen in het plangebied. Het aantal tennisbanen of het aantal voetbalvelden blijft bijvoorbeeld gelijk.

In de tweede fase is een grondruil voorzien tussen de horecagelegenheid ter plaatse van de Groenloseweg 90 en de gemeente Winterswijk. Zodoende kan op deze locatie een nieuwe tennisbaan worden gerealiseerd en blijft het totale aantal van 7 buiten- en 4 binnenbanen gehandhaafd. De horecagelegenheid zal de verworven ruimte in gebruik nemen als parkeergelegenheid. Ten oosten van de tennisbanen worden ongeveer 33 nieuwe parkeerplaatsen aangelegd. In de huidige situatie parkeert men ten westen van de tennisbanen.

Ook worden er circa 210 parkeerplaatsen ten noordwesten van zwembad Jaspers gerealiseerd.

Deze parkeerplaatsen zijn ter vervanging van de oorspronkelijke parkeerplaatsen ten noorden van het zwembad. Daarnaast zijn deze parkeerplaatsen beoogd voor hockeyvereniging Avanti en korfbalclub WIKO in het noorden van het sportpark, aangezien de daar momenteel aanwezige plaatsen ook zullen verdwijnen.

Daarnaast wordt in de kantine van de voetbalvereniging v.v. Winterswijk voorzien in de vestiging van een buitenschoolse opvang (BSO) voor maximaal 30 kinderen. Ook zullen in fase 2 drie verlichte kunstgrasvelden worden gerealiseerd. De hoogte van de lichtmasten wordt daarbij vastgelegd op maximaal 17,5 meter in plaats van de in het vigerende bestemmingsplan toegestane 8 meter. De masten met een dergelijke hoogte zijn in de huidige situatie reeds aanwezig.

Een gevolg van de herinrichting is dat er wellicht ten oosten van de voetbalkantine van v.v. Winterswijk tijdelijke kleedkamerbarakken moeten worden gerealiseerd, zodat gewoon omgekleed en gedoucht kan worden tijdens de herinrichting. Om deze reden is het bouwvlak aan deze zijde van de kantine wat ruimer begrensd, zodat dit mogelijk is.

Fase 2 is mogelijk gemaakt door het door de gemeenteraad op 28 april 2011 vastgestelde bestemmingsplan "Sportpark Jaspers, fase 1 en 2".