direct naar inhoud van 3.7 Verkeer en parkeren
Plan: Sportpark Jaspers Fase 3
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1201SGJASPERSF3-OW01

3.7 Verkeer en parkeren

3.7.1 Verkeer

Het plangebied wordt ontsloten op de Jaspersweg via de bestaande weg naar het parkeerterrein bij het zwembad. De Jaspersweg is een gebiedsontsluitingsweg met een gemiddelde werkdagintensiteit van bijna 6.000 motorvoertuigen (2008). In het Verkeersstructuurplan 2010 van de gemeente Winterswijk is aangeven dat de (theoretische) maximum intensiteit op deze wegen 12.000 motorvoertuigen per etmaal is. Op deze weg is dus nog ruimte voor groei. De toename van verkeer is met name in de avonden en weekenden te verwachten. Op die momenten heeft de rotonde Groenloseweg-Jaspersweg nog voldoende capaciteit.

Veel sporters komen per fiets naar het sportcomplex. Om de veiligheid voor fietsers te waarborgen wordt een vrijliggend fietspad aangelegd (in ieder geval in een richting, maar bij voorkeur in beide richtingen) langs de Jaspersweg aan de kant van het sportcomplex tussen Pasbree en het sportcomplex. Ook wordt de aansluiting van de ontsluitingsweg van het sportcomplex op de Jaspersweg aangepast zodat de snelheid van het autoverkeer meer geremd wordt en de oversteek voor (groepen) fietsers zo veel mogelijk verbeterd wordt.

3.7.2 Parkeren

Voor de aanleg van de parkeerplaatsen is aansluiting gezocht bij de standaarden zoals die zijn opgenomen in de parkeerkencijfers van het CROW (publicatie 182).

In fase 1 en 2 zijn in totaal 248 parkeerplaatsen gerealiseerd. Deze zijn als volgt opgebouwd:

  • tennis: 3 parkeerplaatsen per baan, 11 banen = 33 parkeerplaatsen;
  • hockey, korfbal en voetbal: 27 parkeerplaatsen per veld, 5 velden = 135 parkeerplaatsen;
  • zwembad: bestaand aantal van 80 wordt gehandhaafd.

In fase 3, waarop dit bestemmingsplan betrekking heeft, worden voor 4 voetbalvelden en de schietbaan nog eens 200 parkeerplaatsen aangelegd. De opbouw hiervan is als volgt berekend:

  • voetbal: 27 parkeerplaatsen per veld, 4 velden = 108 parkeerplaatsen;
  • schietbaan: 27 parkeerplaatsen.

Er is daarbij een overcapaciteit voor het totale sportpark van 65 parkeerplaatsen. Voor de schietbaan zijn 27 parkeerplaatsen aangehouden. In de parkeerkencijfers van het CROW is dit de maximale norm voor een sportveld, waaronder de schietbaan is geschaard.

De hoeveelheid fietsenstallingen bedraagt 25 plaatsen per veld en voor een veld met tribune 25 fietsparkeerplaatsen per 100 zitplaatsen. Het minimum te plaatsen fietsparkeerplaatsen bedraagt hier dus 75. Het definitief aantal hangt af van de grootte van de tribune.

Conclusie

Het aspect verkeer en parkeren vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van onderhavig initiatief.