direct naar inhoud van 5.1 Vooroverleg
Plan: Sportpark Jaspers Fase 3
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1201SGJASPERSF3-OW01

5.1 Vooroverleg

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft aangegeven dat officieel vooroverleg (3.1.1. Bro) niet nodig is, aangezien het plan geen rijksbelang treft. Het Waterschap Rijn & IJssel is betrokken bij de uitvoering van de herinrichting van het terrein en heeft geen formele reactie gegeven. De provincie Gelderland heeft in een vooroverlegreactie aangegeven dat er voldoende aandacht besteed moet worden aan het Waardevolle landschap. Er moet rekening gehouden worden met de kernkwaliteiten die zijn vastgelegd in de streekplanuitwerking "Kernkwaliteiten waardevolle landschappen". Ook heeft de provincie gewezen op hydrologie, het is van belang rekening te houden met de zone "natte natuur".