direct naar inhoud van Artikel 4 Verkeer - Verblijfsgebied
Plan: Meddosestraat
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1202SGMEDDOSESTR-VA01

Artikel 4 Verkeer - Verblijfsgebied

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. verkeersdoeleinden ten behoeve van bestemmingsverkeer in de vorm van woonstraten en woonpaden, met bijbehorende parkeer-, groen- en speelvoorzieningen;
  • b. de waterhuishouding en waterberging;
  • c. kunstwerken;
  • d. nutsvoorzieningen,

een en ander met bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

4.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende bepalingen:

  • a. uitsluitend bouwwerken, geen gebouw zijnde, zijn toegestaan met een maximale hoogte van 10 meter, met uitzondering van een nutsvoorziening waarvan de hoogte maximaal 3 meter bedraagt;
  • b. de maximale oppervlakte van een nutsvoorziening bedraagt 15 m2.

4.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ten behoeve van een goede ruimtelijke ontwikkeling nadere eisen te stellen met betrekking tot de situering van gebouwen en verkeersvoorzieningen zoals parkeervoorzieningen en in- en uitritten, teneinde te voorkomen dat:

  • a. blijvende onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende terreinen;
  • b. verkeersonveilige situaties ontstaan.