direct naar inhoud van 1.2 Leeswijzer
Plan: Meddosestraat
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1202SGMEDDOSESTR-VA01

1.2 Leeswijzer

In de voorliggende rapportage zal allereerst ingegaan worden op het 'integrale plan- en gebiedsprofiel' (hoofdstuk 2). Het gebiedsprofiel omvat een beschrijving van het gebied waarin het plangebied ligt, waarbij ruimtelijke en functionele aspecten van het gebied aan de orde komen. Het planprofiel omvat een omschrijving van het onderhavige plan waarvoor de partiƫle herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk is. Eveneens wordt ingegaan op de ruimtelijke en functionele aspecten van het plangebied.

In de hoofdstukken 3, 4 en 5 wordt het plan beoordeeld. Hoofdstuk 3 geeft het beleidskader weer. Het initiatief wordt hierin getoetst aan het geldende rijks-, provinciaal- en gemeentelijk beleid. In hoofdstuk 4 wordt een integrale afweging gemaakt ten aanzien van de aanvaardbaarheid en wenselijkheid van het bouwplan in het licht van de plaatselijke waarden van het gebied. Het 5de hoofdstuk beschrijft de milieuhygiƫnische aspecten.

Vervolgens wordt ingegaan op de wijze van uitvoering. In hoofdstuk 6 wordt de juridische planopzet uiteengezet. In hoofdstuk 7 wordt de procedure uiteengezet en in hoofdstuk 8 wordt inzage gegeven in de economische uitvoerbaarheid van het plan.