direct naar inhoud van 8.1 Inleiding
Plan: Meddosestraat
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1202SGMEDDOSESTR-VA01

8.1 Inleiding

In artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening is bepaald dat een bestemmingsplan vergezeld gaat van een toelichting waarin is neergelegd de inzichten over de uitvoerbaarheid van het plan. Allereerst wordt in 8.2 ingegaan op de economische uitvoerbaarheid. Vervolgens zullen de handhavingsaspecten in 8.3 worden behandeld.