direct naar inhoud van Artikel 4 Maatschappelijk
Plan: Pelkpark
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1208SGPELKPARK-OW01

Artikel 4 Maatschappelijk

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. maatschappelijke voorzieningen met bijbehorende gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde;
 • b. wegen en paden, parkeervoorzieningen, speelvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - zoen en zoef', tevens bestemd voor een zoen- en zoef-zone ten behoeve van de maatschappelijke bestemming.
4.2 Bouwregels
4.2.1 Gebouwen

Gebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. gebouwd binnen het bouwvlak, met dien verstande dat bijgebouwen buiten het bouwvlak mogen worden opgericht met een maximaal oppervlak van gezamenlijk 60 m2 en een maximale bouwhoogte van 4 meter;
 • b. afstand tot de zijdelingse bouwperceelsgrens minimaal 3 m;
 • c. bouwhoogte maximaal 10 m, met dien verstande dat:
  • 1. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' de bouwhoogte maximaal de aangegeven bouwhoogte mag bedragen;
  • 2. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte' de goot- en bouwhoogte maximaal de aangegeven maten mogen bedragen.

4.2.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal:

 • a. terreinafscheidingen 2 m;
 • b. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 4 m.