direct naar inhoud van Hoofdstuk 1 Inleiding
Plan: Correctie integrale herziening buitengebied Winterswijk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1209BGCORRECTIE-VA01

Hoofdstuk 1 Inleiding

Het bestemmingsplan dat nu voorligt is een gevolg van een uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het betreft de uitspraak met het zaaknummer 201103085/1/R2 van 15 augustus 2012 inzake het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk. Twee ingediende beroepen zijn hierbij (deels) gegrond verklaard. De afdeling bestuursrechtspraak heeft de gemeenteraad opgedragen om een nieuw bestemmingsplan vast te stellen met inachtneming van hetgeen in de uitspraak is overwogen. In dit bestemmingsplan wordt voor beide locaties aangegeven wat de huidige situatie is, wat de Raad van State overwogen heeft en wat nu de nieuwe bestemming wordt. De planregels behorende bij dit bestemmingsplan zijn dezelfde als het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk. Voor de toelichting op de planregels verwijzen wij u ook naar dit "moederplan".