direct naar inhoud van Toelichting
Plan: GELDERESCHWEG 108
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1210BGGELDERE108-VA01

Toelichting

De toelichting dient een duidelijk beeld van het bestemmingsplan en van de daaraan ten grondslag liggende gedachten te geven. Met name een goede afstemming tussen de toelichting en de beide juridische onderdelen van het bestemmingsplan is van groot belang. De plantoelichting geeft een toelichting op het bestemmingsplan.

De plantoelichting bevat achtereenvolgens de volgende hoofdstukken:

Hoofdstuk 1 Inleiding

Hoofdstuk 2 De huidige situatie

Hoofdstuk 3 Beleidskader

Hoofdstuk 4 Randvoorwaarden, onderzoek en verantwoording

Hoofdstuk 5 Milieu-aspecten

Hoofdstuk 6 Verkeer en parkeren

Hoofdstuk 7 Waterparagraaf

Hoofdstuk 8 Juridische planopzet

Hoofdstuk 9 Economische uitvoerbaarheid

Hoofdstuk 10 Vooroverleg