direct naar inhoud van Artikel 14 Slotregel
Plan: Sportpark Jaspers
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1011SGJASPERSF12-IV01

Artikel 14 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Sportpark Jaspers'.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van …..

De voorzitter, De griffier,

……………… ………………