direct naar inhoud van 1.2 Leeswijzer
Plan: Het Vriezenhuis
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1012BGVRIEZENHS-OW01

1.2 Leeswijzer

In deze toelichting zal allereerst ingegaan worden op het gebiedsprofiel en de planopzet (Hoofdstuk 2). Het gebiedsprofiel omvat een beschrijving van het gebied waarin het plangebied ligt, waarbij ruimtelijke en functionele aspecten van het gebied aan de orde komen. De planopzet omvat een omschrijving van het onderhavige plan waarvoor de partiƫle herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk is.

In de hoofdstukken 3, 4 en 5 wordt het plan beoordeeld. Hoofdstuk 3 geeft het beleidskader weer. Het initiatief wordt hierin getoetst aan het geldende rijks-, provinciaal- en gemeentelijk beleid. In hoofdstuk 4 wordt een integrale afweging gemaakt ten aanzien van de aanvaardbaarheid en wenselijkheid ten aanzien van de plaatselijke waarden van het gebied. Hoofdstuk 5 beschrijft de milieuhygiƫnische aspecten.

Vervolgens wordt ingegaan op de wijze van uitvoering. In hoofdstuk 6 wordt de juridische planopzet uiteengezet. In hoofdstuk 7 wordt de procedure uiteengezet en in hoofdstuk 8 wordt ingegaan op de economische uitvoerbaarheid van het plan.