direct naar inhoud van 6.3 Beschrijving per bestemming
Plan: Het Vriezenhuis
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1012BGVRIEZENHS-OW01

6.3 Beschrijving per bestemming

Groen

De groenvoorzieningen en houtsingels zijn als zodanig bestemd.

Natuur

De in het plangebied voorkomende natuurgebieden zijn als zodanig bestemd. Gelet op de bestemming zijn de bouwmogelijkheden beperkt. Via een ontheffing kan de realisatie van een gebouw van 20 m2 worden toegestaan ten behoeve van opslag en berging van materialen voor het beheer van het natuurgebied, alsmede een uitkijkplatform van 10 m2. Het uitvoeren van bepaalde andere-werken is gekoppeld aan een omgevingsvergunningstelsel.

Horeca met functieaanduiding voor bosbouw en natuurbeheer

De bestemming Horeca is de nieuwe hoofdbestemming van het erf. Deze bestemming maakt de bestaande en de voorziene activiteiten (hotel, zaalruimten en recreatieappartementen mogelijk). Hierbij is gekozen voor een functieaanduiding die de bedrijfsactiviteiten op het gebied van bosbouw en natuurbeheer mogelijk maken. De bestaande gebouwen zullen worden gebruikt voor horecadoeleinden. Voor de bosbouw en het natuurbeheer zal een nieuw bijgebouw van maximaal 200 m² worden gerealiseerd. Ook zal voor het landgoed als geheel een nieuwe bedrijfswoning worden gerealiseerd. Het nieuwe bijgebouw en de nieuwe bedrijfswoning zullen worden gerealiseerd binnen het op de verbeelding aangegeven bouwvlak.

Zoneregels

Zones zijn op de verbeelding aangegeven gebieden waar naast de eigenlijke, materiële bestemming een specifiek belang geldt. Het gaat om de volgende zoneregels:

  • Waarde - archeologische verwachting 1: bescherming van archeologische waarden;
  • Waarde - archeologische verwachting 2: bescherming van archeologische waarden;
  • Waarde - archeologische verwachting 3: bescherming van archeologische waarden;
  • Waarde - archeologische verwachting 4: bescherming van archeologische waarden;

Een zonevoorschrift "valt" als het ware over de onderliggende materiële bestemming heen en houdt in de regel een beperking van de gebruiks- en/of bouwmogelijkheden van die onderliggende bestemming(en) in, in verband met het specifieke belang welke het beoogt te beschermen. Zoneregels hebben een met de bestemmingsregels vergelijkbare opbouw. In het eerste lid zijn de doeleinden beschreven. Vervolgens is in het volgende lid een bouwvoorschrift opgenomen die de bouwregels van de "onderliggende" (primaire) bestemming opzij schuift. Bij een aantal dubbelbestemmingen is vervolgens ook een omgevingsvergunningenstelsel opgenomen voor het uitvoeren van bepaalde werken.