direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Wesselerweg
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1101BGSTEENGOED-OW01

1.1 Aanleiding

De gemeente Winterswijk is voornemens een deel van het vigerende bestemmingsplan te wijzigen ter plaatse van het perceel van boerderijterras 'Steengoed', Wesselerweg 3 in Ratum. Boerderijterras 'Steengoed' is een burgerwoning met als nevenfunctie een terras waar geen alcohol geschonken mag worden of etenswaar aangeboden mag worden. Daarnaast biedt 'Steengoed' de mogelijkheid aan geïnteresseerden om in stukken Muschelkalk te onderzoeken op fossielen of mineralen. Op het boerderijterras is een kleine ontvangstruimte ten behoeve van excursies naar de steengroeven. In deze ruimte wordt ook informatie getoond over de steengroeve.

Initiatiefnemer heeft het plan opgevat om ter plaatse een volwaardig bezoekerscentrum voor de steengroeve op te richten, een volwaardige horecavergunning te kunnen exploiteren en logiesgelegenheid aan te bieden op het bestaande erf Wesselerweg 3-5. Het vigerende bestemmingsplan biedt hiervoor geen mogelijkheid (zie paragraaf 1.3), maar burgemeester en wethouders heeft op 9 november 2010 besloten te kunnen instemmen met de gewenste ontwikkeling en is bereid om het bestemmingsplan ten behoeve hiervan partieel te herzien.

Met onderhavig bestemmingsplan wordt de boogde ontwikkeling planologisch mogelijk gemaakt.