direct naar inhoud van Hoofdstuk 7 Planbeschrijving
Plan: Grevinkweg - Hoog Antink
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.WP1104BGGRWEG-OW01

Hoofdstuk 7 Planbeschrijving

Gelet op de ontwikkelingen in de agrarische sector/ varkenshouderij in Nederland is de exploitatie van de varkenshouderij aan de Grevinkweg 1 te Meddo (gemeente Winterswijk) op dit moment beëindigd. De aanvrager is voornemens om de agrarische bedrijfsvoering op het perceel Grevinkweg 1 definitief te staken. De heer Hoog-Antink heeft op 14 november 2007 een verzoek ingediend. Het verzoek strekt tot het realiseren van een nieuwe twee-onder-één-kap op het perceel Grevinkweg 1. En wel als compensatie voor de beëindiging van het agrarisch bedrijf door de heer Hoog-Antink. In de gewenste situatie wordt een nieuwe wooneenheid ( twee woningen onder één kap) gebouwd en worden alle bestaande overtollige agrarische bedrijfsgebouwen ( exclusief de huidige bedrijfswoning) gesloopt. Het bouwplan van de aanvrager is in strijd met de geldende bestemming in het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied omdat het perceel Grevinkweg 1 bestemd is tot “ agrarisch cultuurlandschap".

Het betreft hier een omzetting van een agrarisch bouwperceel op grond van de planregels van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied naar meedere woningen op basis van een wijzigingsbevoegdheid. Toelichting op de desbetreffende planregels is terug te vinden in voornoemd bestemmingsplan.