direct naar inhoud van Hoofdstuk 1 Inleiding
Plan: Wijzigingsplan bouwvlak Ratumseweg 5
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.WP1112BGRATUMSEW5-VA01

Hoofdstuk 1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de aanleiding voor de bestemmingsplanherziening en de ligging en begrenzing van het plangebied aangegeven.

De eigenaar van het perceel Ratumseweg 5 heeft de gemeente verzocht om de vorm van het agrarisch bouwperceel te wijzigen. Reden hiervoor is dat het voor de bedrijfsvoering van het bedrijf noodzakelijk is om een nieuwe veestal te bouwen en dat de meest ideale locatie voor deze stal deels buiten het bestaande bouwvlak ligt. Door de vorm van het bouwvlak te wijzigen kan een omgevingsvergunning voor de bouw verleend worden.

Het geldende bestemmingsplan waar de locatie in gelegen is, is het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk, vastgesteld door de gemeenteraad op 27 januari 2011. Hieronder vindt u een fragment van de nu geldende verbeelding.

afbeelding "i_NL.IMRO.0294.WP1112BGRATUMSEW5-VA01_0001.jpg"