direct naar inhoud van Hoofdstuk 7 Juridisch bestuurlijke aspecten
Plan: Wijzigingsplan bouwvlak Ratumseweg 5
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.WP1112BGRATUMSEW5-VA01

Hoofdstuk 7 Juridisch bestuurlijke aspecten

Het betreft een wijzigingsplan van het bestemmingsplan Integrale herziening bestemmingsplan buitengebied Winterswijk. De bestemming "Agrarisch - cultuurlandschap" wijzigt niet, enkel de vorm van het bouwvlak. Aldus zijn de planregels van deze bestemming onverkort van toepassing. De zones die zijn aangegeven in dit plan zijn eveneens overgenomen. Voor een toelichting op deze regels verwijzen wij naar dit moederplan.