direct naar inhoud van Hoofdstuk 1 Inleiding
Plan: Beerninkweg 22 - Winterswijk Meddo
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.WP1201BGBEERNINK22-VA01

Hoofdstuk 1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de aanleiding voor de wijzigingsplan en de ligging en begrenzing van het plangebied aangegeven. Dit wordt geïllustreerd door middel van het opnemen van een kaartfragment, waaruit de ligging van het plangebied blijkt. Verder wordt een opsomming van de vigerende bestemmingsplannen gegeven, die met het nieuwe wijzigingsplan worden herzien.

Het perceel Beerninkweg 22 ligt in het buitengebied van Winterswijk en behoort tot de buurtschap Meddo.

Het geldende bestemmingsplan waar de locatie in gelegen is, is het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk, vastgesteld door de gemeenteraad op 27 januari 2011. Hieronder vindt u een fragment van de bestaande verbeelding. Het perceel is met een rode pijl aangeduid.

afbeelding "i_NL.IMRO.0294.WP1201BGBEERNINK22-VA01_0001.jpg"

Aanleiding voor de wijziging is het verzoek van de eigenaar van het perceel om toestemming voor de verbouw van een gedeelte van de berging/schoppe tot woning. De geldende bestemming laat da niet toe. Het bestemmingsplan voor het buitengebied bevat een binnenplanse wijzigingsbevoegdheid op basis waarvan burgemeester en wethouders onder voorwaarden kunnen meewerken om binnen het bestaand bouwvolume twee of drie woningen toe te laten. Dit kan slechts plaatsvinden in als karakteristiek aan te merken bebouwing. De adviescommissie cultuurhistorie heeft de schoppe en het erf beoordeeld en komt tot de conclusie dat er voldoende waarde aanwezig is om voor wat dat aspect betreft aan het verzoek te kunnen meewerken.