direct naar inhoud van Hoofdstuk 10 Inspraak en vooroverleg
Plan: Beerninkweg 22 - Winterswijk Meddo
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.WP1201BGBEERNINK22-VA01

Hoofdstuk 10 Inspraak en vooroverleg

Over het voorontwerp van dit wijzigingsplan is geen gelegenheid tot inspraak overeenkomstig de gemeentelijke Inspraakverordening geboden. Het ontwerpplan wordt conform de Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage gelegd. De publicatie van de terinzagelegging vindt plaats in de Staatscourant en de Winterswijkse Weekkrant van 14 februari 2012, waarna het plan vanaf 15 februari 2012 gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

De resultaten van de voorbereidingsprocedure zijn in het vaststellingsbesluit verwerkt.