direct naar inhoud van Hoofdstuk 10 Resultaten terinzagelegging
Plan: Wijziging bouwvlak Beerninkweg 24
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.WP1201BGBEERNINK24-VA01

Hoofdstuk 10 Resultaten terinzagelegging

Over het voorontwerp van dit bestemmingsplan is geen gelegenheid tot inspraak overeenkomstig de gemeentelijke Inspraakverordening geboden. Het ontwerpplan wordt conform de Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage gelegd. De publicatie van de terinzagelegging vindt plaats in de Staatscourant en de Winterswijkse Weekkrant van 14 februari 2012, waarna het plan vanaf 15 februari 2012 gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen.

De resultaten van de voorbereidingsprocedure zijn in het vaststellingsbesluit worden verwerkt.