direct naar inhoud van Hoofdstuk 10 Resultaten terinzagelegging
Plan: Grote Veldweg 1a
Status: ontwerp
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.WP1210BGGRVELDW1A-VA01

Hoofdstuk 10 Resultaten terinzagelegging

Over het voorontwerp van dit wijzigingsplan is geen gelegenheid tot inspraak overeenkomstig de gemeentelijke Inspraakverordening geboden. Het ontwerpplan wordt conform de Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage gelegd. De publicatie van de terinzagelegging vindt plaats in de Staatscourant en de Winterswijkse Weekkrant van .. januari 2013, waarna het plan vanaf .. januari 2012 gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen.

De resultaten van de voorbereidingsprocedure zijn in het vaststellingsbesluit worden verwerkt.