direct naar inhoud van Hoofdstuk 7 Planbeschrijving
Plan: Grote Veldweg 1a
Status: ontwerp
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.WP1210BGGRVELDW1A-VA01

Hoofdstuk 7 Planbeschrijving

In aansluiting op de meer abstract geformuleerde planuitgangspunten wordt in dit hoofdstuk middels een toelichtende tekening een concrete uitwerking en beschrijving gegeven van het plan.

Met name is dit van belang voor het inzichtelijk maken van nieuwe ontwikkelingen in het plangebied.

Het plan bestaat uit het wijzigen van de grootte van het agrarisch bouwvlak. De bestemming zelf wijzigt niet, enkel het bouwvlak wijzigt. Teneinde aan het nieuwe bouwvlak de juiste en volledige waarden weer toe te kennen, worden deze ongewijzigd weer opgenomen. Dat betekent dat de bestaande dubbelbestemmingen weer worden. Dit betreffen de dubbelbestemming Archeologische verwachting 3 en Waarde - specifieke vorm van agrarisch met waarden - openheid. De gebiedsaanduiding Reconstructiewetzone verwevingsgebied blijft gelden.

Op de verbeelding behorende bij dit bestemmingsplan wordt hieronder weergegeven, waarbij de uitbreiding ter verduidelijking groen gearceerd is.

afbeelding "i_NL.IMRO.0294.WP1210BGGRVELDW1A-VA01_0004.jpg"