direct naar inhoud van Toelichting
Plan: Henxelseweg 3
Status: ontwerp
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.WP1210BGHENXELSEW3-VA01

Toelichting

De toelichting dient een duidelijk beeld van het wijzigingsplan van de daaraan ten grondslag liggende gedachten te geven. Met name een goede afstemming tussen de toelichting en de beide juridische onderdelen van het wijzigingsplan is van groot belang. De plantoelichting geeft een toelichting op het wijzigingsplan maar maakt geen deel uit van het wijzigingsplan.

De plantoelichting bevat achtereenvolgens de volgende hoofdstukken:

-Inleiding

-De huidige situatie

-Beleidskader

-Randvoorwaarden, onderzoek en verantwoording

-Milieu-aspecten

-Waterparagraaf

-Planbeschrijving

-Juridisch bestuurlijke aspecten

-Econiomische uitvoerbaarheid

-Inspraak en vooroverleg